Ceník služeb

Základní cena překladu činí 1 eurocent (0,01 €) za znak cílového textu, tzn. 15 euro za normostranu o 1 500 znacích včetně mezer (definice zaužívaná německým autorským svazem VG Wort). Odborné texty jsou zpoplatněny přirážkou ve výši 30 % základní ceny.

Přirážkou je zpoplatněno též rychlejší doručení překladu (pod 72 hodin). V případě doručení do 48 hodin činí expresní přirážka 50 % ceny služby, v případě doručení do 24 hodin pak 100 % ceny služby (cena služby je v případě překladu běžného textu shodná se základní cenou překladu, v případě překladu odborného textu se skládá ze základní ceny překladu a z 30% přirážky za odborný text).

V případě zakázek pod 1 normostranu je cena dle dohody.

V češtině a němčině poskytuji též korektury textu, jejichž cena je oproti ceně překladu poloviční.

Poznámka: Tyto ceny se nevztahují na ověřené překlady („úřední“, „s kulatým razítkem“). V jejich případě se cena řídí paragrafem 11 německého zákona o odměňování znalců, tlumočníků, překladatelů a soudních přísedících [Gesetz über die Vergütung von Sachverständigen, Dolmetscherinnen, Dolmetschern, Übersetzerinnen und Übersetzern sowie die Entschädigung von ehrenamtlichen Richterinnen, ehrenamtlichen Richtern, Zeuginnen, Zeugen und Dritten (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz – JVEG)] a činí v případě elektronicky editovatelného textu 1,80 eur, v případě elektronicky needitovatelného textu 1,95 eur za 55 znaků; v případě nutnosti rychlého doručení se cena zvyšuje na 1,95 eur u elektronicky editovatelného textu a 2,10 eur u elektronicky needitovatelného textu.