Ceník služeb

Základní cena překladu činí 1 eurocent (0,01 €) za znak cílového textu, tzn. 15 euro za normostranu o 1 500 znacích včetně mezer (definice zaužívaná německým autorským svazem VG Wort). Odborné texty jsou zpoplatněny přirážkou ve výši 30 % základní ceny.

V případě zakázek pod 1 normostranu je cena dle dohody.

V češtině a němčině poskytuji též korektury textu, jejichž cena je oproti ceně překladu poloviční.