O mně

Narodil jsem se v Praze v roce 1986. Cizí jazyky mě zajímaly už od dětství. Maturitní zkoušku jsem skládal v roce 2006 z němčiny, ruštiny a dějepisu. V témže roce jsem zvítězil v celostátním kole olympiády v ruském jazyce.

Na Karlově univerzitě v Praze jsem studoval v letech 2006-2010 germanistiku, rusistiku, historii a mezinárodní teritoriální studia. Poté jsem v letech 2010-2016 pokračoval ve studiu historie na univerzitě v Lipsku, kde jsem se také zdokonalil ve znalostech angličtiny a polštiny. S ohledem na zaměření studia mě velmi zajímají historické texty, stará písma (Sütterlin, fraktura, hlaholice) a mým oblíbeným regionem z historického hlediska je oblast bývalého Východního Pruska.

Jako překladatel bych rád nabídl své znalosti ostatním a věnoval se práci, která mě baví.